Pompsystemen voor ketelvoedingswater

 

 

blokschema voedingswater pompsysteem

 

 

Regner excenter voedingspomp met windketel en bypass

 

Doel:

Als tijdens het bedrijf van een stoomketel het waterniveau te laag wordt, is dit op zijn minst niet wenselijk en uiteindelijk gevaarlijk, want als de ketel droog komt te staan kan deze beschadigd of lek raken.

Het bovenstaande probleem kunnen we oplossen door de ketelinstallatie van een voedingswaterpomp te voorzien, die de ketel, tijdens bedrijf, en tegen de keteldruk in, van water kan voorzien.


Pompversies:

Voedingswaterpompen zijn er in handbediende en mechanische, meestal door de stoommachine, aangedreven versies.
De handbediende versie heeft, ook als de stoominstallatie niet in bedrijf is, de mogelijkheid om de ketel met water te vullen. Tevens is er dan ook geen bypass (zie beschrijving verderop) nodig.


Voedingsklep:

De ketel dient, bij gebruik van een voedingswaterpomp, altijd voorzien te worden van een voedingsklep (=terugslagventiel) . Dit om te voorkomen dat er door de keteldruk stoom in het voedingswatersysteem geperst wordt.


Pompcapaciteit:

De pomp dient voldoende druk te kunnen opbouwen om de keteldruk te kunnen overwinnen en voldoende opbrengst te hebben om het grootst mogelijke stoomverbruik (= waterverbruik) te compenseren.
Dit betekent tevens dat, bij weinig of geen stoomafname, het waterniveau in de ketel te hoog kan worden.


Bypass:

Om de opbrengst van de door de stoommachine aangedreven pomp te kunnen aanpassen aan het stoomverbruik wordt een z.g. bypass in de vorm van een afsluiter in het systeem aangebracht. Met deze afsluiter kan dan de hoeveelheid water die in de ketel geperst wordt geregeld worden. Het teveel geleverde voedingswater wordt dan via een overstortleiding naar het voedingswaterreservoir teruggevoerd.


Windketel:

De meeste voedingspompen zijn enkelwerkende plunjerpompen waardoor de wateropbrengst bij 1 omwenteling van de pomp pulserend verloopt. Dit betekent dat de voedingsklep in de ketel bij elke pompslag opent en sluit. Om een meer egale toevoer naar de ketel te krijgen wordt soms een windketel toegepast. Het verende luchtkussen in de windketel zorgt dan voor een gelijkmatige watertoevoer naar de ketel.


Ontluchten:

Bij een voedingswaterpomp systeem is het zeer belangrijk, voor inbedrijfname te ontluchten.Dit om te voorkomen dat er luchtbellen in het systeem (blijven) zitten die soms de gehele pompcapaciteit kunnen opnemen, waardoor de pompinstallatie, ondanks het pompen, niets doet. De meest toegepaste manier om te ontluchten is de persleidingaansluiting aan de voedingsklep los te draaien en te pompen tot er alleen nog maar water en geen lucht meer lekt.

 


 

 

 mechanische voedingspomp op kolengestookte loc Casper
 
 
 
 
 
 
Handvoedingspomp
 
 
 
 
 
Regner voedingsklep
 
 
 
 
 
 
 
Regner windketel (boven) en bypass (onder)

 

 

 


 

Regner stoommachine NEPTUN met voedingspomp

 

Powered by the Spirit CMS